Contactgegevens SKO

Meentweg 14-D, Lelystad
Telefoon: (0320) 225 040
E-mail:
secretariaat@ontwerpersvanonderwijs.nl
personeel@ontwerpersvanonderwijs.nl

Vertrouwenspersonen

Een veilige omgeving waarin elk kind en elke medewerker de ruimte voelt om geluk te ervaren heeft bij ons hoge prioriteit. Toch gebeurt er soms iets waardoor je gevoel van veiligheid verandert. In dat geval is de vertrouwenspersoon van de school er voor je. Wie dat is, vind je op de website en in de schoolgids van jouw school. Liever in contact met een ander vertrouwenspersoon? Dat kan. De externe vertrouwenspersoon van de SKO is Helmar Niemeijer.

Helmar Niemeijer is bereikbaar via:
E-mail: helmar@buro-zuiver.nl
Telefoon: 06 1376 5842

Maak kennis met Helmar Niemeijer

Mijn naam is Helmar Niemeijer. Ik werk voor Buro Zuiver aan een optimale verbinding in de driehoek kinderen, ouders en scholen. Dit doe ik door bijvoorbeeld te bemiddelen bij conflicten, trainingen te geven op het gebied van conflictcommunicatie en door op te treden als externe vertrouwenspersoon. Dat laatste doe ik ook voor de scholen van SKO.

Wat jullie van mij merken? Als het goed is zo min mogelijk. Medewerkers en ouders kunnen mij bellen wanneer ze ongewenste omgangsvormen (zoals pesten of discriminatie) ervaren en daar niet samen met iemand van school uitkomen. Ook kunnen zij contact opnemen als zij vermoeden dat de integriteit in het geding is, bijvoorbeeld bij mogelijke fraude. Samen met de medewerker of ouder kijk ik naar de mogelijkheden om het probleem op te lossen. Daarnaast geef ik waar nodig klachtenreglementen een update en ik zorg ervoor dat de vertrouwens- en contactpersonen op de scholen voldoende zijn toegerust.

Als vertrouwenspersoon lever ik een bijdrage aan nog veiligere en leukere SKO-scholen. Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën hebben, dan hoor ik ze graag!

Contactgegevens scholen

Contactgegevens van onze scholen

Je kind aanmelden

Het is zover. Je zoon of dochter wordt 4 jaar en mag dan naar school. Nieuwe leerlingen mogen het gehele schooljaar worden aangemeld. Dit doe je bij de school van jullie keuze. Het liefst ontvangt de school  de aanmelding ruim voordat je kind 4 jaar wordt. We hebben dan voldoende tijd om de start van je kind goed voor te bereiden.

Kennismaken
Voordat we jullie aanmelding ontvangen maken we graag eerst kennis met elkaar en geven we een rondleiding op de school of scholen die jullie interesse hebben. Meer informatie over hoe de aanmeldprocedure precies verloopt, vind je op de websites van de individuele SKO-scholen.

Contactgegevens van onze scholen

Contactformulier SKO